COBISS
mCOBISS
VBS Centar
Obaveštenja i novosti
19. 04. 2018.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.17-00, u periodu od 21. do 22. 4. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv
   COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE  

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE