mCOBISS
VBS Centar
Obaveštenja i novosti
19. 05. 2017.
Instalacija programske opreme COBISS3 V6.11-03, u periodu od 20. do 21. 5. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv
   COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE  

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE