COBISS
mCOBISS
VBS Centar
Obaveštenja i novosti
04. 01. 2018.
1100. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)
Arhiv
   COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE  

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE